Analiza składu ciała

Jak wygląda analiza składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej (BIA)?

 

Badanie wykonywane jest metodą BIA tj. bioelektrycznej impedancji, która pozwala na szczegółowe poznanie komponentów masy ciała. Pacjent staje gołymi stopami na specjalistycznej wadze diagnostycznej, a dłońmi obejmuje uchwyty. Urządzenie posiada osiem elektrod – 4 w podstawie i 4 w uchwytach. Uwalniają one sygnał elektryczny o niskim natężeniu. Przesyłane sygnały łatwo przechodzą przez ciało, a dokładniej przez wodę w tkance mięśniowej, która jest jej dobrym przewodnikiem. Opór dla impulsu elektrycznego stanowi tkanka tłuszczowa, która jest uboga w wodę i słabo przewodzi prąd. Dzięki oporowi czyli impedancji analizator wylicza skład ciała.

 

Tego typu analiza odbywa się na każdej wizycie, a otrzymane raporty są bardzo pomocne przy monitorowaniu efektów zastosowanej diety. Pozwalają zaobserwować zmiany jakie zaszły w organizmie, jeśli chodzi np. o tkankę tłuszczową, tkankę mięśniową czy stopień nawodnienia.

 

Warto podkreślić, że analizator bada podstawową przemianę materii (BMR z ang. Basal Metabolic Rate), co pozwala dietetykowi na ustalenie zapotrzebowania energetycznego organizmu. Jest to istotne, ze względu na właściwy dobór kaloryczności diety.

 

Jakim sprzętem posługuje się dietetyk wykonując analizę składu ciała?

 

Analiza składu ciała przeprowadzana jest przy użyciu profesjonalnego, medycznego analizatora MC-780 firmy TANITA. Analizator MC-780 otrzymał znak jakości CE i certyfikat dla urządzeń medycznych. Badanie jest w pełni bezpieczne i nieodczuwalne dla pacjenta.  (przykładowy wydruk z analizatora)

 

 

 

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach % dokładność 0.1%
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej FFM w kg
 • Indeks masy ciała (BMI)
 • Masa kości w kg
 • Wskaźnik budowy ciała (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR – Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
 • Wiek metaboliczny
 • Całkowita zawartość wody TBW w kg skala co 0.1kg
 • Całkowita zawartość wody TBW w % skala co 0.1%
 • Woda wewnątrz komórkowa ECW w kg skala co 0.1 kg
 • Woda zewnątrzkomórkowa ICW w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW w % skala co 0.1%
 • Wykres stosunku wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW
 • Leg Score – wskaźnik masy mięśni nóg do masy ciała
 • Wskaźnik rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
 • Określenie kątu fazowego

Odczyt parametrów pomiarowych dla poszczególnych segmentów zawiera:

 • Masa mięśni – skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik masy mięśni w segmentach ciała w skali od -4 do +4 skala co 1
 • Tkanka tłuszczowa w % skala co 0.1%
 • Tkanka tłuszczowa w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik tkanki tłuszczowej w segmentach ciała od -4 do +4 skala co 1
 • Oszacowanie równowagi rozłożenia masy mięśni

 

Jakie korzyści niesie ze sobą to badanie?

 

 • dowiesz się jaki % Twojego ciała zajmuje: tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, tkanka kostna, woda.
 • dowiesz się jaki masz poziom tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej, ile kalorii potrzebujesz w ciągu dnia oraz jaki jest Twój wiek metaboliczny.
 • pozwala określić czy masz niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę czy otyłość.
 • bardzo pomocne przy monitorowaniu efektów zastosowanej diety oraz przy jej korygowaniu.
 • badanie jest bezinwazyjne, bezpieczne, bezbolesne, szybkie i daje rzetelne wyniki.